salvus.org.pl

salvus.org.pl

O Fundacji Salvus

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia oraz rozwoju w cyklu życia. Cele te realizujemy przez:

 • działania na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie;
 • inicjowanie prac badawczych oraz finansowanie badań naukowych;
 • tworzenie i realizację projektów w obszarach zdrowia publicznego i aktywizacji społecznej oraz na rzecz niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego;
 • tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych;
 • współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb i kreowania polityki publicznej oraz konsultowania projektów i aktów normatywnych;
 • działalność edukacyjną, w tym organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń;
 • działalność poligraficzną i wydawniczą;
 • działalność charytatywną;
 • wolontariat;
 • organizowanie pomocy osobom chorym i ich rodzinom;
 • prowadzenie poradnictwa zdrowotnego, psychologicznego oraz psychoterapii.

Date

23 wrzesień 2020

Categories

salvus.org.pl

O nas

Projektowanie stron www, internet, informatyka, oprogramowanie, komputery, reklama, media.

MAZWAL jest czynnym płatnikiem VAT.

Informację można potwierdzić na stronie podatki.gov.pl

NIP 9531721978

Nowości na stronie

Informacje

Search