BHP-EkoMar najnowsza nasza realizacja

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Obsługa BHP, P.POŻ – Bydgoszcz i okolice – BHP – EkoMar Bydgoszcz.
Szkolenia BHP, P.POŻ – Bydgoszcz i okolice – BHP – EkoMar Bydgoszcz.
Usługi BHP, P.POŻ – Bydgoszcz i okolice – BHP – EkoMar Bydgoszcz.

Chcą Państwo zrealizować profesjonalne szkolenie BHP, P.POŻ ? - polecam i zapraszam na stronę internetową BHP-EkoMar, strona zrealizowana przez MAZWAL. https://www.bhp-ekomar.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Regulamin sprzedaży usług i produktów
na stronie mazwal.pl

A. Postanowienia ogólne

I. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady realizacji umowy sprzedaży usług i produktów oraz zasady płatności stronie mazwal.pl.

II. Sprzedawca

Usługi i sprzedaż realizowana pod adresem https://mazwal.pl prowadzona jest przez MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Trzeciewieckiej 7, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 953-172-19-78, REGON 362326451, e-mail , nr telefonu 602159088 zwana w dalszej części Sprzedającym.

III. Dane osobowe

Przekazywane dane osobowe poprzez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną (list) lub głosowo przez techniczne środki (telefon, komunikator internetowy) przetważane są w celu wykonania powierzonej usługi przez MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Trzeciewieckiej 7, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 953-172-19-78, REGON 362326451, e-mail , nr telefonu 602159088 zwana w dalszej części Administratorem Danych Osobowych. Powierzone dane osobowe przekazywane są firmie księgowej wraz z wystawionymi lub otrzymanymi fakturami w celu przeprowadzenia operacji księgowych i rozliczeń finansowych. Księgowość prowadzi firma ALFA Biuro Rozrachunkowe Janina Wienzek
85-424 Bydgoszcz ul. Św. Antoniego z Padwy 9A.

B. Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów

I. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sprzedającego za pomocą udostępnianego formularza zamówień.
 2. W zamówieniu dokonuje się:
  • wyboru zamawianych towarów, usług;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy);
  • oznaczenia szczegółów specyfikacji zamawianej usługi;
  • wyboru sposobu płatności.
 3. Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
 4. Zamówienia można składać także za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

II. Płatność

 1. Zamieszczone na stronie Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy;
  • PayPal;
  • PayU (szybki przelew, karta płatnicza, przelew standardowy).

III. Dostawa

 1. Dostawa
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: Internetu, Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską.
  2. Czas dostawy, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wynosi (do tego czasu nie wliczne są dni ustawowo wolne od pracy):
   • internet – 24 godziny;
   • Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, średni czas dostawy 2-3 dni;
   • firma kurierska - czas dostawy 1-2 dni.
 2. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
 • Koszt dostawy:W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.

C. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres: MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK, ul. Trzeciewiecka 7, 85-407 Bydgoszcz lub drogą e-mailową – zeskanowany oryginał może być przesłany:
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:
  1. Nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania.
  2. Świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  3. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak programy, pliki filmowe, muzyka, przysługuje tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą wybranego spedytora.

D. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamacje należy kierować na adres: MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK, ul. Trzeciewiecka 7, 85-407 Bydgoszcz lub drogą e-mailową – zeskanowany oryginał może być przesłany: .
 4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

E. POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE)

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia na stronie Sprzedającego jest MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zawartej umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 2. Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
 3. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze PayPal zapoznaj się z dokumentem firmy PayPal zatytułowanym Najważniejsze informacje i o płatnościach i usługach, warunkami Umowy z użytkownikiem i zawarte w niej zasady oraz stosowane przez PayPal Zasady zachowania poufności.

O nas

Projektowanie stron www, internet, informatyka, oprogramowanie, komputery, reklama, media.

MAZWAL jest czynnym płatnikiem VAT.

Informację można potwierdzić na stronie podatki.gov.pl

NIP 9531721978

Nowości na stronie

Informacje

Search